BCMS : lexique (noms)

[retour]

FRANÇAIS

SERBO-CROATE

ÉCRITURE LATINE

ÉCRITURE CYRILLIQUE

PRONONCIATION

nom

ime

име

femme

žena

жена

homme (mâle adulte)

muškarac

мушкарац

homme (être humain)

čovek, čovjek

човек, човјек

enfant

dete, dijete

дете, дијете

femme (épouse)

žena/supruga

жена/супруга

mari

muž/suprug

муж/супруг

mère

majka

мајка

père

otac

отац

animal

životinja

животиња

poisson

riba

риба

oiseau

ptica

птица

chien

pas

пас

pou

vaška/uš

вашка/уш

serpent

zmija

змија

ver

glista

глиста

arbre

drvo

дрво

forêt

šuma

шума

bâton

štap, prut, drška

штап, прут, дршка

fruit

voće, plod

воће, плод

graine

seme, sjeme

семе, сјеме

feuille

list

лист

racine

koren, korijen

корен, коријен

écorce

kora

кора

fleur

cvet, cvijet

цвет, цвијет

herbe

trava

трава

corde

konopac, kanap, uže

конопац, канап, уже

peau

koža

кожа

viande

meso

месо

sang

krv

крв

os

kost

кост

graisse

mast, salo

маст, сало

œuf

jaje

јаје

corne

rog

рог

queue (d'un animal)

rep

реп

plume (d'un oiseau)

pero, perka

перо, перка

cheveux

kosa

коса

tête

glava

глава

oreille

uvo, uho (variantes dialectales)

уво, ухо

œil

oko

око

nez

nos

нос

bouche

usta

уста

dent

zub

зуб

langue

jezik

језик

ongle

nokat

нокат

pied

stopa, stopalo

стопа, стопало

jambe

noga

нога

genou

koleno, koljeno

колено, кољено

main

šaka, ruka

шака, рука

aile

krilo

крило

ventre

stomak, trbuh

стомак, трбух

entrailles, intestins

creva, crijeva

црев, цријева

cou

vrat

врат

dos

leđa

леђа

poitrine

grudi, prsa

груди, прса

cœur

srce

срце

foie

jetra, džigerica

јетра, џигерица

soleil

sunce

сунце

lune

mesec, mjesec

месец, мјесец

étoile

zvezda, zvijezda

звезда, звијезда

eau

voda

вода

pluie

kiša

киша

rivière

reka, rijeka

река, ријека

lac

jezero

језеро

mer

more

море

sel

so, sol

со, сол

pierre

kamen, stena, stijena

камен, стена, стијена

sable

pesak, pijesak

песак, пијесак

poussière

prašina

прашина

terre (sol)

zemlja

земља

nuage

oblak

облак

brouillard

magla

магла

ciel

nebo

небо

vent

vetar, vjetar

ветар, вјетар

neige

sneg, snijeg

снег, снијег

glace

led

лед

fumée

dim

дим

feu

vatra, oganj

ватра, огањ

cendre

pepeo

пепео

route

put

пут

montagne

planina

планина

nuit

noć

ноћ

jour

dan

дан

an, année

godina

година