Albanais : interactions de base

 

ALBANAIS

TRADUCTION FRANCAISE

Mirëdita, si je ?

bonjour, comment es

Bonjour, comment vas-tu ?

(formule de salut)

Si qu-hesh ?

comment appelles-tu

Comment t'appelles-tu ?

Qu-hem « zonja Petit-i»

appelle-me « Anne Petit-i »

 

Je m'appelle "Madame Petit"

Je m'appelle "Anne Petit"

Mund të ul-esh

peux subj asseoir-te

Tu peux t'asseoir.

Sa vjeç je ?

combien âgé es

Quel âge as-tu ?

Kur ke (ardhur) në Francë?

quand as (venu) en France


Kur ke (ardhur) këtu?

quand as (venu) ici

 

Sa kohë ke që ke ardhur në Francë?

combien temps as que as venu en France

 

Sa kohë ke që ke ardhur këtu?
combien temps as que as venu ici

 

Depuis quand es-tu (arrivé(e)) en France ?

Depuis quand es-tu (arrivé(e)) ici ?

A banon larg?

est-ce que habites loin

Tu habites loin ?

A e ke mësuar frëngjisht-ën në Shqipëri?

est-ce que le as appris français-le en Albanie

 

As-tu appris le français en Albanie ?

Për sa kohë ?

pour combien de temps

Pendant combien de temps ?

A di të lexosh dhe të shkruash në shqip ?

est-ce que sais subj. lire et écrire en albanais

 

Est-ce que tu sais lire et écrire l'albanais ?

A mund të shkruash mbiemr-in tuaj?

est-ce que subj. peux écrire nom-le ton

Peux-tu écrire ton nom ?

Më trego fletor-en tuaj ?

me montre cahier-le ton

Montre-moi ton cahier.

Ku është libr-i juaj?

où est livre-le ton

Où est ton livre ?

Kjo fjalë është shkruar keq:

Ce mot est écrit mal:

 

duhet korrigjuar atë

faut corriger cela

 

duhet fshirë atë

faut effacer cela

 

Ce mot est mal écrit :

il faut le corriger

il faut l'effacer

A je i (e) kënaqur me qëndrim në Francë ?

est-ce que es content(e) avec séjour en France

 

Es-tu content(e) d'être en France ?

 

Autres expressions essentielles

ALBANAIS

FRANÇAIS
mirëmbrëma bonsoir

natën e mirë

bonne nuit

të / ju lutem

s'il te/vous plaît

Mirupafshim !

au revoir

Shihemi më vonë !

à plus tard !

Si quheni ?

Comment vous vous appelez ?

Unë quhem ...

Je m’appelle ...

zotëri, zonjë, zonjushë

monsieur, madame, mademoiselle

faleminderit (shumë)

merci (beaucoup)

S’ka gjë.

De rien.

Flisni frëngjisht ?

Parlez-vous français ?

Unë flas (pak)

Je parle (un peu)

Po. Jo

Oui. Non

Ç’është kjo ?

Qu’est ce que c’est ?

Sa vjeç je (jeni) ?

Quel âge as-tu (avez-vous) ?

Nga jeni ?

D’où êtes-vous ?

Jam nga...

Je viens de...

Sa është ora?

Quelle heure est-il ?

Sa është data sot ?

Quelle date sommes nous aujourd'hui ?

mirë / keq

bien / mal

Më falni !

Excusez-moi !

Gëzuar Vitin e Ri!

Bonne année !

Gëzuar ditëlindjen!

Bon anniversaire !

Ju bëftë mirë !

Bon appétit !

kalendar –i

le calendrier

dekadë –a

la décennie

shekull -i

le silence

mijëvjeçar –i

le millénaire

unë/ti/ai/ajo

je/tu/il/elle ...

ne/ju/ata/ato

nous/vous/ils/elles ...

 

 

Mois de l’année

 

Jours de la semaine

 

janar (janvier)

e hënë (lundi)

shkurt (février)

e martë (mardi)

mars (mars)

e mërkurë (mercredi)

prill (avril)

e enjte (jeudi)

maj (mai)

e premte (vendredi)

qershor (juin)

e shtunë (samedi)

korrik (juillet)

e diel (dimanche)

gusht (août)

Stinët – saisons

shtator (septembre)

pranverë (printemps)

tetor (octobre)

verë (été)

nëntor (novembre)

vjeshtë (automne)

dhjetor (décembre)

dimër (hiver)

 

 

 

Ngjyra –couleurs

 

i zi / e zezë

noir(e)

i/e hirtë, gri

gris

i/e bardhë

blanc (che)

i/e verdhë

jaune

rozë

rose

portokalli

orange

i kuq / e kuqe

rouge

vjollcë

violet (e)

i/e kaltër, blu

bleu(e)

i/e gjelbër, jeshil

vert (e)

... i (e) hapur

clair (e)

... i (e) errët

foncé (e)